Danish Jack Houses

Hvalpekøb/ Buying puppie

"Hvalpekøb"

herunder er et link til Fødevarestyrelsen, som omhandler hvordan man sikre sig at hvalpen er fra et godt sted.

Vi har rigtig mange henvendelser på vores hvalpe, - og dét er vi utroligt glade for.

Dette fortæller os, at folk har fået øjnene op for den lille, skønne og aktive Jack Russell terrier, som vil være en sand ven igennem de næste ca. 15 år.

Desværre er ikke alle klar over, at Jack Russell terrieren er blevet FCI-anerkendt og dermed kan registreres og stambogsføres i Dansk Kennel Klub.

I mange år har mange kun kendt til "en lille hvid terrier, med et lidt iltert temperament, og en lidt stærk karakter". Mange af disse terriere, giver bestemt ikke "den rigtige Jack Russell" det bedste ry.

Som opdrætter under DKK følger vi reglerne for et seriøst opdræt, samt garanterer at hvalpene er efter anerkendte og DKK stambogsførte forældre og bedsteforældre.

Dette giver samtidigt hvalpekøberne garanti for, at vi som opdrættere har brugt tid og penge på at sikre, at vores hvalpe er racetypiske samt lever op til FCI standarden for Jack Russell terriere.

At vi samtidigt er opmærksomme på at Jack Russell terrieren oprindeligt er lavet til at være en ihærdig lille jæger, der ikke giver op før den har fundet ræven eller grævlingen...... eller som de fleste heste- og gårdfolk bruger den til, at finde og dræbe mus og rotter, gør at vores Jack Russell hvalpe, ikke kun er avlet efter et pænt ydre, men også et dejligt sind.

Vores Jack Russler er sunde og raske familiehunde, men med et velbevaret jagtinstinkt.

De bor sammen med os, så de bliver vant til alle hverdagslyde, så som støvsuger, TV, grydelåg og porcelæn.

De er hverken hysteriske eller aggresive, men har masser af gå-på-mod og energi. De elsker at være sammen med os, børn, katte og andre hunde.

Vi har haft dem med ude at køre i vores bil, og børnene vender og drejer hvalpene, så de vænnes til at blive berørt og håndteret.

Som noget nyt, kommer alle hvalpe igennem "The Bio censor program" 

Både mor og far til hvalpene har været udstillet, så de lever op til racestandarden, og samtidigt er begge vidunderlige familiehunde, med et dejligt temperament.

Hvalpene er stambogsført ligesom deres forældre, bedsteforældre og oldeforældre. De er chipmærkede, har fået ormekure, bliver basisvaccineret, sundhedstjekket hos dyrlægen, og de får foder, legetøj og et stykke tæppe med, som de kender lugten af.
Men som det vigtigste, en fuldt socialiseret hund, vokset op inde i stuen. 

Det vil glæde os at følge dem i mange år fremover.

Som hvalpekøber er du altså sikker på, at du hos os får en hvalp der er fuldstændig klar til at blive et skønt familiemedlem for de næste mange år.

Vi laver en købskontrakt, der som ordet siger, er en kontrakt der giver dig som hvalpekøber, og naturligvis også os som opdrætter, en garanti for en seriøs handel.

Det vil glæde os, at besvare dine spørgsmål om racen og den enkelte hvalp.

Så ring endelig 26744599 , eller send os en mail ...

” Buying puppie ”

We have a lot of inquiries on our puppies - and that makes us very excited.
This tells us that people have become aware of the small, beautiful and active Jack Russell terrier, which will be a true friend over the next approx. 15 years.
 
Unfortunately, not all are aware that Jack Russell terrier have become FCI-recognized and can be registered and get pedigree in Danish Kennel Klub, DKK.
For many years, known to a lot as "The small white terrier, with a little irritably temper and a rather strong character." Many of these terriers, certainly does not provide "the right Jack Russell" the best reputation.
 
As a breeder under DKK, we follow the rules for a proper rearing, and guarantee that the puppies are in accordance with DKK pedigree parents and grandparents.

This simultaneously allows puppy buyers a guarantee that we as breeders, have spent time and money to ensure, our puppies are breed typical and up to FCI standard for Jack Russell terriers.
That we pay attention to that the Jack Russell Terrier originally was designed to be a persistent little hunter that does not give up until it has found the fox or badger ...... or like most horses and farm people use it for,  to find and kill mice and rats, means that our Jack Russell puppies, not only are  produced for a neat appearance, but also for a beautiful mind.
 
Our Jack Russell’s are wholesome and healthy family dogs, but with a well-preserved hunting instinct.
They are neither hysterical nor aggressive, but have plenty of walk-on courage and energy. They love to be with us, children, cats and other dogs.
They live with us, so that they become accustomed to all the everyday sounds, such as vacuum cleaner, TV, Pot Covers and porcelain.
We've had them out driving in our car, and the children handle the puppies, so they get used to being touched and handled.
 
Both mother and father of pups have been exhibited, so they meet the breed standard, and while both are wonderful family dogs, with a lovely temperament.
 
The puppies have pedigree, like their parents, grandparents and great-grandparents. They are chipped, have had worming pills and basic vaccinations, health check at the vet and they get food, toys and a piece of blanket with which smell they are familiar.
We'll be happy to follow them for many years to come.
 
As a puppy buyer, you are sure that you from us get a puppy that is completely ready to be a wonderful family member for many years to come .

We make a purchasing contract, that as the word says, is a contract giving you the puppy buyer, and of course also us as  breeder, a guarantee of a serious trade.
 
  
 
 
We'll be happy to answer your questions about the breed and the individual puppy.
 
So please call +45 26744599 , or send us an e-mail...

Nyeste kommentarer

16.11 | 22:22

Ja, kan kontaktes på 26744599, så skal jeg nok sende billede. Vh Jesper

16.11 | 22:09

Hej! Har I et billede af den tæve I har til salg? Mvh Lise Christensen

28.06 | 22:21

Hvad er jeres hvalpeplaner? Vi måtte aflive vores 12 årige Jack Russel sidst...

15.03 | 10:08

Vi opdrætter ikke korthårede jacks, og har ikke hvalpeplaner de næste 18 md.